Napsali o mě
25. 6. 2020
Koronavirovou krizi nelze řešit na úkor měst a obcí, burcuje starosta Orlové.“

23. 8. 2019
Starosta Chlubna: Orlová není nejlepší, ale rozhodně není nejhorší.“

11. 3. 2019
Starosta Orlové: ANO se vyšachovalo samo.“


14. 4 2020
Starosta Orlové Chlubna: Malinko podcenit koronavir a věřit vládě. To byla chyba.

8. 9. 2020
Starosta Orlové Miroslav Chlubna veřejně vyzval lidi ve městě, aby hlásili na policii protiprávní jednání spoluobčanů.


„Mgr. Miroslav Chlubna je starostou obce s rozšířenou působností a zajímá se o potřeby spádových obcí, ale především o vše, co se dotýká občanů a jejich budoucnosti.

Jsme lokalitou s vysokou nezaměstnaností, které se
nevyhýbají sociální problémy. Jen skutečná znalost tohoto regionu a každodenní kontakt s lidmi může přinést ucelený reálný pohled a nastolit správný směr dalšího rozvoje. Proto je doslova žádoucí, abychom měli za naši lokalitu zástupce, který se nebude bát připomínkovat navrhované zákonné úpravy s ohledem na specifika toho regionu.

Miroslav Chlubna neztratil odvahu jednat přímo a bojovat za svůj region. Jeho zvolení senátorem může přinést nový impuls do regionu, který je často neprávem zatracován.“

Mgr. Dagmar Murycová
starostka obce Doubrava